Gårdens historie

Gravberget gård har i mer enn 150 år vært et naturlig sentrum i skogsbygda med samme navn.

Gården ble bygd av Kiær-familien med partnere i årene 1858-60 som bestyrerbolig og administrasjonsgård for de veldige skogstrekningene de nylig hadde overtatt i området. De tre tidligere brukene Mortenstuen, Sjurstuen og Arstuen ble revet for å gi plass til det nye storgårdsanlegget som med sine 90 dekar dyrket mark ble det største gårdsbruket i bygda. Hovedbygningen inkluderte eget skolerom, kirkesal og to rom som var forbeholdt tilreisende. I 1903-04 ble den karakteristiske peisestua bygd på. Skoledriften på gården vedvarte til ny skole var ferdig i 1870, mens kirkesalen var i bruk til innvielsen av den nye kirka i Gravberget i 1955.

Eierne etablerte veiforbindelse og opprettet en privat postrute til Gravberget på 1870-tallet. Det offentlige postvesenet overtok etter hvert driften av postruten. Postkontoret ble lagt til Gravberget gård. Her ble det også åpnet landhandel, og i 1893 ble det i tillegg anlagt en bakerovn på gården som baker K. Næstad fra Elverum besøkte hver fjortende dag. Dermed ble Gravbergsgården en naturlig del av dagliglivet så vel som yrkeslivet til gravbergingene.

Bestyreren av Gravbergskogen hadde dessuten en lederrolle som gikk langt utover de administrative oppgavene han skjøttet for eierne. Gården ble følgelig noe av et maktsentrum i området. Dette endret seg først fra 1970-tallet av, da Gravberget Forvaltning ikke lenger var en egen enhet innen Borregaards skogforvaltning. Hans Bredalen var den siste bestyreren som bodde fast i Gravberget – han flyttet fra gården tidlig på 1990-tallet.

Selv om gårdens stilling som administrasjonssentrum gikk tapt gjennom de siste tiårene av 1900-tallet forble den likevel en viktig faktor i grenda. Fra 1992 videreutviklet Borregaard gårdsanlegget til kurs- og konferansesenter, og gjennom en periode på 2000-tallet holdt Norsk elgsenter til der. I 2010 ble Borregaard Skoger AS solgt til Statskog, og dermed fikk Gravberget en ny eier. I 2017 ble selve gården med om lag 75 dekar jord og skog solgt til Hans Erik Forårsveen fra Sørskogbygda. Med denne overdragelsen er en ny æra bygd på turisme og lokalmat i emning på Gravberget gård.

X